Verordening (EEG) nr. 56/80 van de Commissie van 11 januari 1980 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten