Verordening (EEG) nr. 2877/80 van de Commissie van 6 november 1980 tot vaststelling van de heffing bij uitvoer van witte suiker en ruwe suiker