Verordening (EEG) nr. 2187/87 van de Commissie van 23 juli 1987 betreffende de toepassing van de kwantitatieve beperkingen bij invoer in Spanje van bepaalde soorten groenten en fruit uit derde landen en uit de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985