Verordening (EEG) nr. 3075/86 van de Commissie van 8 oktober 1986 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm