ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-2826/00 υποβολή: Dirk Sterckx (ELDR) προς την Επιτροπή. Εγκατάσταση εργοστασίου κατασκευής μπετόν σε γεωργική ζώνη στην Πορτογαλία με ευρωπαϊκή ενίσχυση.