Sag T-608/17: Rettens kendelse af 6. juni 2018 — Grupo Bimbo mod EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO) (EU-varemærker — indsigelsessag — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse)