Věc T-608/17: Usnesení Tribunálu ze dne 6. června 2018 – Grupo Bimbo v. EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Zpětvzetí přihlášky k zápisu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“