Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 3, 05 ta' Jannar 2005