Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 3, 2005. január 05