Sag C-32/00 P: Appel iværksat den 7. februar 2000 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 1. december 1999 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Anden Afdeling) i de forenede sager T-125/96, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH og C.H. Boehringer Sohn Ltd, støttet af Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, mod Rådet for Den Europæiske Union, støttet af Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) og af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, og sag T-152/96, Boehringer Ingelheim Vetmedical GmbH og C.H. Boehringer Sohn Ltd, støttet af Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa), mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, støttet af Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) og Rådet for Den Europæiske Union