Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9918 – Cummins/ETC/NPROXX) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 298/01