Liquidatieprocedure Besluit tot inleiding van een liquidatieprocedure ten aanzien van CBL Insurance Europe Designated Activity Company (de “onderneming”) (Bekendmaking overeenkomstig artikel 280 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)) 2020/C 110/05