VERORDENING (EEG) Nr. 2896/88 VAN DE COMMISSIE van 20 september 1988 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op mantelpakken of broekpakken en combinaties van brei- of haakwerk van de categorie van produkten nr. 73 (volgnummer 40.0730), van oorsprong uit Thailand en de Filippijnen, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3783/87 van de Raad