Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2896/88 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 1988 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για φόρμες αθλητικές πλεκτές, προϊόντα της κατηγορίας 73 (αύξων αριθμός 40.0730) καταγωγής Ταϊλάνδης και Φιλιππίνων, δικαιούχων των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3783/87 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων