Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma Administratīvā komisija Valūtu konversijas kursi saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72 2020/C 400/03