Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 97, 2006. április 25