Kommissionens förordning (EG) nr 1426/2002 av den 2 augusti 2002 om ändring av förordning (EG) nr 449/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker