Uredba Komisije (ES) št. 1426/2002 z dne 2. avgusta 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 449/2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za predelano sadje in zelenjavo