Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2171 af 17. december 2019 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 over for importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved at importere wolframelektroder afsendt fra Indien, Laos og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien, Laos og Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering