ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3488/00 υποβολή: María Sornosa Martínez (PSE) προς την Επιτροπή. Μη τήρηση του εργασιακού κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου στην περίπτωση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ισπανία.