Afgørelse nr. 164 af 27. november 1996 om de blanketter, der skal benyttes ved anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101 og E 102) (EØS-relevant tekst) (97/533/EF)