SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ (Cilj štiri Sporočila Komisije z dne 11. februarja 2003 o posodobitvi in poenostavitvi pravnega reda Unije [COM(2003) 71 final]) o formalnem priznanju, da so nekateri akti prava Unije na področju kmetijstva zastareli$