MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S (Doelstelling 4 van de Mededeling van de Commissie van 11 februari 2003 over de modernisering en vereenvoudiging van het acquis communautaire [COM(2003) 71 final]) waarbij formeel wordt erkend dat een aantal wetteksten van de Unie op landbouwgebied achterhaald is$