Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 6. mája 2019.