Vispārējās tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2019. gada 6. maijs.