Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9575 – Renault/Mobivia/Exadis) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2019/C 333/06