SKRIFTLIG FRÅGA E-2951/01 från Charles Tannock (PPE-DE) till kommissionen. Gibraltar har undantagits från förslagen om ett enhetligt europeiskt luftrum.