Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 16 września 2020 r. 2020/C 308/01