Kommissionens forordning (EF) nr. 624/2000 af 23. marts 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/1999 omhandlede licitation