Europeiska unionens officiella tidning, C 77, 11 mars 2011