Euroopan unionin toimielinten web-arkisto

Sisällysluettelo

 1. Miksi verkkosivustoja arkistoidaan?
 2. Kuka voi käyttää arkistoa?
 3. Mitä arkistoidaan?
 4. Miten arkisto toimii?
 5. Ohjeita verkkosivustojen hallinnoijille
 6. Poistamiskäytäntö
 7. Oikeudellista tietoa
 8. Lisätietoja

Linkit EU:n web-arkistoon ovat tällä hetkellä epävakaita.
Pahoittelemme häiriötä ja pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pian.
Jos haet arkistoitua sisältöä, ota yhteyttä EU:n verkkosivujen ylläpitotiimiin osoitteeseen op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Miksi verkkosivustoja arkistoidaan?

EU-tietoa julkaistaan enenevässä määrin ainoastaan verkossa. Verkkosisällöllä on kuitenkin usein lyhyt elinkaari, ja verkkoteknologia kehittyy nopeasti. Tästä syystä tietoa saattaa hävitä, kun verkkosivustoja muutetaan huomattavasti tai ne poistetaan verkosta.

Sen vuoksi vuonna 2013 perustettiin web-arkisto EU:n toimielimille, elimille ja laitoksille (EU:n toimielimet).

Arkisto esittää verkkosivuston sisällön ja ulkoasun sellaisina kuin ne olivat tietyllä hetkellä. Näin toimielinten verkkosivustoillaan julkaisemat tiedot pysyvät saatavilla, vaikka alkuperäinen sivusto tai sivu olisi kadonnut kokonaan tai osittain.

2. Kuka voi käyttää arkistoa?

Arkisto on avoin ja käytettävissä verkossa. Sen tutkimiseen ja käyttämiseen tarvitaan ainoastaan internetyhteys.

3. Mitä arkistoidaan?

EU:n toimielinten verkkosivustot: useimmat niistä ovat europa.eu-sivustolla ja sen alasivustoilla, ja ne arkistoidaan säännöllisesti.

Verkkosivustoista, jotka poistetaan verkosta tai jotka muuttuvat merkittävästi, voidaan tehdä erikseen määriteltyjä hakuja hakurobotilla sivuston julkaisseen EU:n toimielimen pyynnöstä. On esimerkiksi mahdollista arkistoida tiettyjä tapahtumia varten luotuja sivuja.

Tällä hetkellä ei arkistoida seuraavia:

 • Linkit ulkopuolisille sivustoille; jos arkistoidulla sivustolla on linkkejä ulkopuolisille sivustoille, käyttäjä ohjataan aktiiviselle verkkosivustolle. Eli jos esimerkiksi Europolin arkistoidulla verkkosivustolla on linkki YK:n verkkosivustolle (https://www.un.org/), linkki johtaa YK:n sivuston aktiiviseen versioon.
 • Dynaaminen sisältö
 • Sosiaalinen media
 • Tietokannat; näin ollen haut tai hakuihin perustuvat linkit eivät toimi.

4. Miten arkisto toimii?

Verkkosivustot arkistoidaan neljä kertaa vuodessa käyttäen hakurobottia. Hakurobotti vierailee valituilla sivustoilla ja tutkii niitä hyperlinkkejä seuraten – pitkälti niin kuin ihmiskäyttäjäkin tekisi – ja kopioi löytämänsä sivut ja tiedostot.

Käyttäjät voivat selata arkistoituja kohteita samaan tapaan kuin aktiivisia verkkosivustoja. Hakurobotilla tehtävässä arkistoinnissa on kuitenkin tiettyjä teknisiä rajoituksia, joten esimerkiksi seuraavat ominaisuudet eivät ehkä toimi:

 • alkuperäisen verkkosivuston sisäänrakennettu hakuohjelma
 • sisältö, jonka tarkastelu edellyttää sisäänkirjautumista
 • tietyt navigointielementit, kuten pudotusvalikot, rastitettavat kohdat ja eräät kartat
 • flash-animaatiot ja -pelit, suoratoistosisältö ja upotettu sosiaalinen media
 • monimutkaiset JavaScript-koodit
 • POST-toiminnot.

5. Ohjeita verkkosivustojen hallinnoijille

Verkkosivustojen valmistelu arkistoitavaksi

 1. Kiinnitä verkkosivuston luomisessa ja ylläpitämisessä huomiota säilyttämiskelpoisuuteen, jotta sivuston arkistoidut versiot olisivat mahdollisimman laadukkaita. Tästä on erityisen tärkeää huolehtia etusivun suunnittelussa, koska se on hakumoottorin lähtöpiste.
 2. Lisätietoja on EUROPA-sivuston julkaisuohjeissa (IPG).
 3. Poista sellainen sisältö, jota ei pidä säilyttää (ja jonka ei pidä olla saatavilla) pitkällä aikavälillä esimerkiksi immateriaalioikeuksiin (kuten tekijänoikeus), luottamuksellisuuteen, yksityisyyteen tai tietosuojaan liittyvistä syistä.
 4. Jos tällaista sisältöä ei voida poistaa ennen arkistointia, estä hakurobotteja löytämästä sitä käyttämällä robot.txt-tiedostoja.

6. Poistamiskäytäntö

On olemassa perusteltuja olosuhteita, joissa voi olla tarpeen estää web-arkistossa olevien sivujen julkinen näkyvyys.

Kuka tahansa voi esittää perustellun pyynnön sisällön poistamiseksi. Pyyntö tehdään seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: op-web-preservation@publications.europa.eu.

Poistamista harkitaan ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • sivulla on jotakin seuraavista sisältötyypeistä:
  • henkilökohtaisia tai arkaluonteisia henkilötietoja, sellaisina kuin ne määritellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annetussa asetuksessa (EU) 2018/1725
  • tekijänoikeudella suojattua aineistoa, johon ei ole tarvittavia oikeuksia
  • loukkaavaa tai säädytöntä materiaalia tai viestintää
 • sivun sisältö saattaa aiheuttaa vakavia ja todellisia hallinnollisia ongelmia sivuston omistajalle
 • sivu on julkaistu vilpittömässä mielessä, mutta olosuhteiden muuttumisen myötä sivun poistamista pidetään nyt asianmukaisena
 • sivu on julkaistu vahingossa, ja sen poistaminen katsotaan tarpeelliseksi virheen korjaamiseksi.

7. Oikeudellista tietoa

7.1. Tekijänoikeus

© Euroopan unioni, 2019

Julkaisutoimisto harjoittaa web-arkistointia Euroopan unionin verkkosivustojen säilyttämiseksi. EU:lla (tai EU:n toimielimillä, elimillä tai laitoksilla) on tekijänoikeus suurimpaan osaan EU:n web-arkistossa (EUWA) olevasta verkkosivustojen arkistoidusta sisällöstä. EUWA:ssa olevien verkkosivustojen omistajuus ja tekijänoikeudet pysyvät verkkosivustojen omistajan vastuulla.

EUWA:sta saatua materiaalia saa jäljentää vapaasti, ellei toisin ilmoiteta. Tähän yleisperiaatteeseen voidaan soveltaa ehtoja, jotka täsmennetään erillisissä tekijänoikeusilmoituksissa. Periaatetta ei sovelleta valokuviin, videoihin, musiikkikappaleisiin eikä muuhun kolmansien osapuolten (ei EU:n) tekijänoikeuden alaiseen aineistoon. Tällaisissa tapauksissa lupa materiaalin käyttöön on pyydettävä suoraan tekijänoikeuden haltijoilta. Julkaisutoimisto ei takaa, että kaikki kolmansien osapuolten sisältö on merkitty asianmukaisesti.

Edellä mainittu lupa ei koske logoja eikä tavaramerkkejä.

Kaikki edellä esitettyyn liittyvät kyselyt olisi osoitettava seuraavaan osoitteeseen: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu.

7.2. Tietosuojaperiaatteet

8. Lisätietoja

Ota yhteyttä web-arkistotiimiin: op-web-preservation@publications.europa.eu