Opiskelijoille ja opettajille

Tässä osiossa on tietoa apurahoista, opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä vaihto-ohjelmista opiskelijoille ja opettajille eri kouluasteilla. Osio sisältää myös julkaisuja, joilla voidaan vahvistaa Eurooppa-henkeä korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa.

Myös Oppisoppi-sivustolla on paljon EU-aiheista aineistoa: https://europa.eu/learning-corner/home_fi

Tiedot suoritetusta hausta