EU funding - EU-julkaisut

image eu-funding

content

image for Grants and Funding Page: young man writing on a computer with a smile on his face

title and descriptive text eu-funding

Tuet ja apurahat

Esitteitä ja kirjoja, joissa esitellään EU:n toimintaa ja sen tuloksia kansalaisten näkökulmasta: miten EU näkyy arjessamme? Tietoa EU:n tarjoamasta tukirahoituksesta ja sen ehdoista, apurahoista, koulutusmahdollisuuksista, erilaisista EU-hankkeista ja EU:n paikallisista toimipisteistä.

funds