consumer rights image

Kansalaisten oikeudet

 

Esitteitä ja kirjoja, joissa esitellään EU:n toimintaa ja sen tuloksia kansalaisten näkökulmasta: miten EU näkyy arjessamme? Tietoa EU:n tarjoamasta tukirahoituksesta ja sen ehdoista, apurahoista, koulutusmahdollisuuksista, erilaisista EU-hankkeista ja EU:n paikallisista toimipisteistä.