a school of fish

Meri- ja kalastusasiat

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston tehtävänä on kehittää EU:n meritalouden mahdollisuuksia sekä varmistaa kalan ja äyriäisten vakaa saatavuus, kestävä kalastus, merten hyvinvointi ja rannikkoyhteisöjen elinvoimaisuus niin nykypäivän eurooppalaisille kuin tuleville sukupolvillekin.

Pääosasto edistää yhdennettyä lähestymistapaa meriasioihin sinisen talouden kehittämiseksi. Lisäksi se vastaa yhteisen kalastuspolitiikan suunnittelusta, kehittämisestä ja täytäntöönpanosta. Yhteinen kalastuspolitiikka on kalavarojen kestävän hyödyntämisen perusta.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.