This page shows the 10 priorities like cogs

EU:n kymmenen painopistettä

EU kamppailee ennennäkemättömien haasteiden kanssa. Se kärsii korkeasta työttömyydestä, hitaasta talouskasvusta, talouden epävarmuudesta, valtavasta investointivajeesta sekä muuttopaineesta, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvistä haasteista ja naapurimaiden epävakaista oloista. Jean-Claude Junckerin johtama Euroopan komissio on määritellyt 10 keskeistä painopistealuetta, joihin keskittymällä EU:n toimielimet voivat vastata näihin haasteisiin. Seuraavissa julkaisuissa esitellään EU:n toimintaa näillä painopistealoilla sekä toimien taustoja ja saavutettuja tuloksia.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.