LAUSUNTO kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) Valmistelija: Emilian Pavel