asia C-515/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 24.10.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Italia) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v. Regione autonoma della Sardegna (Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EY) N:o 1370/2007 – Julkiset henkilöliikennepalvelut – Rautatieliikenne – Julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset – Suorahankinta – Velvollisuus julkaista suorahankintaa koskeva ilmoitus etukäteen – Ulottuvuus)