Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1740 z dnia 29 września 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw