Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije – Objava zaključnih računov finančnega leta 2016