Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016