Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs — 2016. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija