Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras. 2016 finansinių metų galutinių finansinių ataskaitų skelbimas