Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto – Tilikauden 2016 lopullisten tilinpäätösten julkaiseminen