Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti büroo — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine