Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9753 – Hexcel/Woodward) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 115/02