Mål T-52/07: Talan väckt den 14 februari 2007 – Movimondo Onlus mot kommissionen