Asia C-392/17: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 15.6.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Oradea – Romania) – Sindicatul Energia Oradea v. SC Termoelectrica SA