LVI. plenární zasedání COSAC – 13.–15. listopadu 2016 v Bratislavě – Příspěvek LVI. Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC)