ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2968/95 του Luigi VINCI προς την Επιτροπή. Ψήφισμα κατά των ομοφυλόφιλων